Yeşil Tedarik (Türkçe)

Benzer ürünlere kıyasla çevreye daha az yük oluşturan ürünleri satın alma sürecidir.

Green Procurement (English)

A process for buying products with a reduced environmental impact compared to similar products.

Grüne Beschaffung (-e) (Deutsch)

Ein Prozess des Produkteinkaufs mit geringerer Umweltbelastung im Vergleich zu gleichartigen Produkten.

Açıklama:

Kapsam olarak mal ve hizmet üretimlerindeki yolculuğun her aşamasını içine alır. Sistem zorlu görünse de değer zincirindeki her paydaşın çevre koruma ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygun hareket etmeleri ve bunu şeffaf ve doğru bir şekilde birbirleri ile paylaşmaları halinde, herkesin daha fazla kazanacağı bir ortam da sağlanır. Başta kamu olmak üzere, büyük ana sanayilerin tedarikçilerinden sosyal, çevresel ve ekonomik ilkelere uyumu daha fazla talep etmeleri; üretim zincirindeki her paydaşın yeşil tedarikçi sınıfına girme çalışmalarına hız vermesini gerektirmektedir.

İlgili Kavramlar:
Yeşil Tedarik (Green Procurement), Sürdürülebilir Tedarik (Sustainable Procurement) Uçtan Uca Tedarik Zinciri Yönetimi (End to End Supply Chain Management (E2E)) Sürdürülebilir Tedarik Platformu (Sustainable Procurement Platform) Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)) Paydaş Analizi (Stakeholder Analysis) Beşikten Beşiğe (Cradle to Cradle)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...