Yeşil Alan (Türkçe)

İnsan faaliyetlerinden etkilenmemiş veya gelişmemiş alandır.

Greenfield (English)

Undeveloped land or land that has not been impacted by human activity.

Grünes Feld (-s) (Deutsch)

Unentwickeltes Land oder Land, das nicht durch menschliche Tätigkeiten beeinflusst wurde.

Açıklama:

İnsan, bitki ve hayvan yaşamında en önemli yere sahip bozulmamış alanların korunması ve hatta çoğaltılması sürdürülebilirlik politikalarının bir parçasıdır. Doğal alanların büyük bölümü tarım, ormancılık, madencilik, şehirleşme, yollar, su kanalları, barajlar vb. gibi insan müdahalesine maruz kalmaktadır. Özellikle, şehirleşme ve ulaştırma yapılarının tarım arazilerinden devamlı pay alması sürdürülebilir yaşam için başlıca sorundur.

İlgili Kavramlar:
Yeşil Alan (Greenfield), Yeşil Mimari (Green Architecture) Sürdürülebilir İnşaat (Sustainable Building) Rekültivasyon (Recultivation) Sürdürülebilir Tarım (Sustainable Agriculture) Şehirleşme Politikası (Urbanization Policy)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.iavm.org/sites/default/...