Sera Gazı Protokolü

Sera Gazı Protokolü (Türkçe)

Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi (WBCSD) tarafından hazırlanan Protokoldür.

Greenhouse Gas Protocol (English)

The Protocol, drafted by the World Resources Institute (WRI) and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

Greenhouse Gas Protocol (-s) (Deutsch)

Das Greenhouse Gas Protocol (GHG) wurde vom World Resources Institute (WRI) und der Unternehmensinitiative World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) ausgearbeitet.

Açıklama:

Dünya Kaynakları Enstitüsü ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi'nin 90'lı yılların sonunda, işletmelerin neden olduğu sera gazlarının raporlanması ve bunlarla ilgili standartların oluşturulmasına yönelik hazırladıkları bir protokoldür. Söz konusu Protokol halen dünyada sera gazı raporlamaları için yaygın standartları içermektedir.

İlgili Kavramlar:
Sera Gazı Protokolü (Greenhouse Gas Protocol), Dünya Kaynakları Enstitüsü (World Resources Institute (WRI)) Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)) BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) (UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
www.deutscher-nachhaltigkei...