Sera Gazları (Türkçe)

Sera gazları, doğal yollarla ve insan (üretim ve tüketim) faaliyetleriyle meydana gelen ve sera etkisine (küresel ısınma) katkı yapan, karbondioksit, azot oksit, metan, ozon ve kloroflorokarbonları kapsar.

Greenhouse Gases (GHG) (English)

Greenhouse gases refer to carbon dioxide, nitrous oxide, methane, ozone and chlorofluorocarbons occurring naturally and resulting from human (production and consumption) activities, and contributing to the greenhouse effect (global warming).

Treibhausgase (pl) (Deutsch)

Treibhausgase beziehen sich auf Kohlendioxid, Distickstoffmonoxid, Methan, Ozon und Fluorchlorkohlenwasserstoffe, die natürlich vorkommen und aus menschlichen Aktivitäten (Produktion und Verbrauch) entstehen und zum Treibhauseffekt (Erderwärmung) beitragen.

Açıklama:

Sera gazları, dünyaya gelen güneş ışınlarının bir kısmının tekrar uzay boşluğuna yansımalarını engelleyerek yeryüzünün ısınmasına ve bunun sunucu olarak doğada bir çok olumsuzluğa yol açan olan iklim değişimine neden olur. Sürdürülebilirlik konusunun üzerinde en fazla yoğunlaştığı alandır. Sera gazı azaltımına yönelik ekonomik ve sosyal yaşamda yapılması gereken birçok görev bulunmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Sera Gazları (Greenhouse Gases (GHG)), Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) (Sustainable Development Goals, SDGs) Yeşil Ekonomi (Green Economy), Kloroflorokarbonlar (Chlorofluorocarbons (CFCs)) Sera Etkisi (Greenhouse Effect) Antropojenik Sera Emisyonları (Anthropogenic Greenhouse Emissions), İklim Değişikliği (Climate Change), Küresel Isınma (Global Warming)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL

Kaynak:
stats.oecd.org/glossary/det...