Yeşil Göz Boyama (Türkçe)

Bir şirketin ürünlerinin ne derece çevreye uyumlu olduğu hakkında yanlış izlenim yaratma veya yanıltıcı bilgi verme sürecidir.

Greenwashing (English)

The process of conveying false impression or providing misleading information about how a company's products are more environmentally sound.

Greenwashing (-s) (Deutsch)

Das Verfahren, um einen falschen Eindruck zu übermitteln oder irreführende Informationen darüber zu verschaffen, inwieweit die Produkte eines Unternehmens umweltverträglicher sind.

Açıklama:

İşletmelerin çevresel konularda kamuoyunu aldatmaya yönelik faaliyetlerini ifade eden bir terimdir. Tüketicileri, bir şirketin ürünlerinin çevre dostu olduğuna inandırmaya yönelik asılsız iddialar bu kapsama girmektedir. Çevresel iddiaların bazıları kısmen doğru olsa da, yeşil göz boyama ile uğraşan şirketler, tüketicileri yanlış yönlendirmek amacıyla iddialarını veya faydalarını abartırlar. Yeşil göz boyama, çevreye duyarlı ürünlere yönelik artan talepten yararlanma girişimidir.

İlgili Kavramlar:
Yeşil Göz Boyama (Greenwashing), İklim Boyama (Climate Washing) Yeşil Ürün (Green Product) Yeşil Pazarlama (Green Marketing) Yeşil Yatırım (Green Investing)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.investopedia.com/terms/...