Uyumlaştırılmış Standartlar (Türkçe)

Ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin değiştirilebilirliğini veya test sonuçlarının veya bu standartlara göre sağlanan bilgilerin karşılıklı olarak anlaşılmasını sağlayan farklı standardizasyon kuruluşları tarafından onaylanan standartlardır.

Harmonized Standards (English)

Standards approved by different standardizing bodies that establish interchangeability of products, processes, and services, or mutual understanding of test results or information provided according to these standards.

Harmonisierte Normen (pl) (Deutsch)

Standards, die von verschiedenen Standardisierungsstellen anerkannt wurden und die Austauschbarkeit von Produkten, Prozessen und Dienstleistungen oder das gegenseitige Verständnis von Testergebnissen oder Informationen, die gemäß diesen Standards bereitgestellt werden, aufstellen.

Açıklama:

Ürün ve üretim standartları ve uygunluk değerlendirme gereklilikleri dahil, ulusal veya bölgesel standartların ve gereksinimlerin uyumlu hale getirildiği bir süreci ifade eder. Uyumlaştırma; standartların ilgili yetki alanında aynı olmasını gerektirmez, bunun yerine tutarlı veya uyumlu olmasını gerektirir.

İlgili Kavramlar:
Uyumlaştırılmış Standartlar (Harmonized Standards), Uyumlaştırma (Harmonization) Standardizasyon (Standardization)

EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...