Tehlikeli Atıklar (Türkçe)

Zehirli, tutuşabilir, aşındırıcı veya reaktif olarak tanımlanabilen işletmeler ve endüstriyel tesisler tarafından sıklıkla büyük miktarlarda üretilen atıklardır.

Hazardous Wastes (English)

Waste that is often produced in large quantities by businesses and industrial facilities that can be defined as toxic, ignitable, corrosive, or reactive.

Gefährliche Abfälle (pl) (Deutsch)

Abfälle, die oft in großen Mengen von Unternehmen und Industrieanlagen produziert werden und als giftig, entzündlich, ätzend oder reaktiv definiert werden können.

Açıklama:

Bileşiminde insan sağlığı ve çevre için tehlikeli olan maddeleri içeren; çoğunlukla, maden ve petrol üretimi, tarım, endüstri, evsel faaliyetler, ambalaj malzemeleri, arıtılmamış çamurlardan kaynaklanan atıklardır. Bir atığın tehlikeli olup olmadığına karar vermede esas alınan ölçütler; bileşimi, içerdiği bileşenlerin miktarı ve kimyasal reaksiyonları, fiziksel durumu, çevresel etkileri ve kalıcılığı şeklinde özetlenebilir. Bunların sınıflandırılması, kullanılması, saklanması, taşınması, bertarafı; insan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri en aza indirmek için,uluslararası anlaşmalar ve ulusal mevzuat ile düzenlenmektedir.

İlgili Kavramlar:
Tehlikeli Atıklar (Hazardous Waste), Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınımı ve Bertaraf Edilmesine İlişkin Basel Sözleşmesi (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal) Tehlikeli Maddeler (Dangerous Goods) Biyolojik Tehlikeli Atıklar (Biohazardous Waste)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.iavm.org/sites/default/...