Endüstriyel Ekoloji (Türkçe)

Rekabetçiliğin değerlendirilmesinde çevresel etkileşimi açıklıkla dikkate alan, imalat süreçlerinin ve ürünlerin tasarımına yönelik bir yaklaşımdır.

Industrial Ecology (IE) (English)

An approach to the design of manufacturing processes and products that explicitly considers environmental interaction in the assessment of competitiveness

Industrielle Ökologie (-e) (Deutsch)

Eine Vorgehensweise zur Gestaltung von Herstellungsprozessen und Produkten, die Umwelteinwirkungen ausdrücklich bei der Bewertung der Wettbewerbsfähigkeit berücksichtigt

Açıklama:

Endüstriyel ekoloji, endüstriyel süreçlerde malzeme ve enerji akışlarının incelenmesini, malzeme akışlarının sayısallaştırılmasını ve endüstriyel süreçlerin belgelenmesini sağlamayı hedefler. Endüstriyel ekoloji, mühendislik, ekonomi, sosyoloji, toksikoloji, doğa bilimleri, vb. konuları içeren çok disiplinli, hızla gelişen, sistemlere dayalı, bir araştırma alanıdır. Alan, genellikle sosyoloji, çevre, ekonomi ve teknoloji yönlerini içeren sorunları çoklu perspektiflerden inceleyerek sürdürülebilirlik konularına yaklaşır.

İlgili Kavramlar:
Endüstriyel Ekoloji (Industrial Ecology), Sanayi Politikası (Industrial Policy) Eko Yenilikçilik (Eco Innovation), Çevreye Duyarlı Teknolojiler (Environmentally Sound Technologies), Yeşil Ekonomi (Green Economy), Stratejik Yeşil Sanayi Politikası (Strategic Green Industrial Policy (SGIP)) Sürdürülebilirlik (Sustainability)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.unido.org/sites/default...