Endüstriyel Simbiyoz (Türkçe)

Bir endüstrinin veya endüstriyel sürecin atıklarının veya yan ürünlerinin bir başkası için hammadde haline geldiği süreçtir.

Industrial Symbiosis (English)

The process by which wastes or by‐products of an industry or industrial process become the raw materials for another.

Industrielle Symbiose (-e) (Deutsch)

Der Prozess, wobei Abfälle oder Nebenprodukte einer Industrie oder eines Industrieprozesses zu Rohstoffen für eine andere werden.

Açıklama:

Endüstriyel simbiyoz; malzemelerin daha sürdürülebilir şekilde kullanımına izin veren, döngüsel ekonominin yaratılmasına katkıda bulunan, sürdürülebilir rekabet gücü artışına ve kaynak verimliliğinin sağlanmasına imkan veren, kaynak güvenliğinin artırılmasını destekleyen, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunan bir sanayi politikası yaklaşımıdır. Endüstriyel simbiyoz; hiçbir atık ürün üretilmeden, enerji ve malzemelerin sürekli olarak döngüye girdiği ekolojik sistemlerin işleyişini taklit etmeye çalışan birbirine bağlı bir ağ oluşturur. Bu süreç; ilgili endüstrilerin çevresel ayak izini azaltmaya hizmet eder.

İlgili Kavramlar:
Endüstriyel Simbiyoz (Industrial Symbiosis), Eko Simbiyoz (Eco Symbiosis) Sanayi Politikası (Industrial Policy) Eko Yenilikçilik (Eco Innovation), Çevreye Duyarlı Teknolojiler (Environmentally Sound Technologies), Yeşil Ekonomi (Green Economy), Stratejik Yeşil Sanayi Politikası (Strategic Green Industrial Policy (SGIP)) Sürdürülebilirlik (Sustainability), Döngüsellik (Circularity), Sera Gazı Emisyonları (Greenhouse Gas (GHG) Emissions)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
ec.europa.eu/environment/eu...