Entegre Zararlı Yönetimi

Entegre Zararlı Yönetimi (Türkçe)

Biyolojik kontrol, habitat manipülasyonu, kültürel uygulama değişiklikleri ve dirençli çeşitlerin kullanımı gibi tekniklerin bütünleşik uygulanması yoluyla, zararlıların veya zararlarının uzun vadede önlenmesine odaklanan ekosistem tabanlı bir stratejidir.

Integrated Pest Management (IPM) (English)

An ecosystem-based strategy that focuses on long-term prevention of pests or their damage through a combination of techniques such as biological control, habitat manipulation, modification of cultural practices, and use of resistant varieties. 

Integriertes Schädlingsmanagement (-s) (Deutsch)

Eine ökosystembasierte Strategie, die sich auf die langfristige Vermeidung von Schädlingen oder deren Beschädigung durch eine Kombination von Techniken wie biologische Bekämpfung, Habitatmanipulation, Modifizierung kultureller Praktiken und Verwendung resistenter Sorten konzentriert.

Açıklama:

Entegre zararlı kontrol sistemi olarak da değerlendirilen uygulamaya göre; zararlılarla baş etmenin en etkili ve uzun dönemli yolu ayrı ayrı yöntemlerle çözüm üretmek değil, daha iyi çalışan yöntemleri bir arada kullanmaktır. Zararlıları yönetme yaklaşımları genellikle; biyolojik, kültürel, mekanik ve fiziksel, kimyasal kontroller kapsamında ele alınmaktadır. Entegre zararlı yönetim sisteminde, zararlıları basitçe ortadan kaldırmak yerine, zararlıyı ve onun gelişme yeteneğini etkileyen çevresel faktörlere bakılmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Entegre Zararlı Yönetimi (Integrated Pest Management (IPM)), Entegre Zararlı Denetimi (Integrated Pest Control (IPC)) Uçucu Organik Bileşikler (Volatile Organic Compounds (VOCs)), Uçucu Organik Bileşik Emisyonları (Volatile Organic Compound Emissions)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
www2.ipm.ucanr.edu/What-is-...