Entegre Raporlama (Türkçe)

Değer yaratma, koruma ve değer kaybı hakkında iletişimi ilerletmek için dünya çapında geliştirilmiş, 75 ülkede kullanılan, raporlama ve entegre düşünme ilkeleri için uluslararası bir bütünleşik çerçevedir.

Integrated Reporting (IR) (English)

An international integrated framework for reporting and integrated thinking principles which have been developed and used around the world in 75 countries, to advance communication about value creation, preservation and erosion.

Integrierte Berichterstattung (-e) (Deutsch)

Ein internationaler integrierter Rahmen für die Berichterstattung und integrierte Denkgrundsätze, die weltweit in 75 Ländern entwickelt und verwendet wurden, um die Kommunikation über Wertschöpfung, Bewahrung und Erosion voranzutreiben.

Açıklama:

Entegre raporlama çalışmaları 2010'da Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) ile kurumsal bir yapı kazanmıştır. Günümüzde, entegre raporlama çalışmaları Değer Raporlama Vakfı bünyesinde sürdürülmektedir. Entegre raporlamanın ana amacı; finansal verilerin yanında, sosyal, yönetsel ve çevresel verilerlerin raporlanmasını sağlamak ve bunların birlikte ele alındığı kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerinin bütünsel yaklaşımla belirlenmesine yardımcı olmaktır. Entegre raporlama; finansal rapor kullanıcılarına sunulan bilginin kalitesinin artırılmasını, kurumsal raporlamaya bütünsel ve verimli bir yaklaşım getirilmesini, hesap verebilirlik ve yönetilebilirlik öğelerini güçlendirmeyi, kısa-orta-uzun vadeli değer yaratılmasını teşvik etmeyi öngörmektedir.

İlgili Kavramlar:
Entegre Raporlama (Integrated Reporting (IR)), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (International Integrated Reporting Council (IIRC)) Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative (GRI)), Değer Raporlama Vakfı (Value Reporting Foundation (VRF)) Avrupa Finansal Analistler Birliği Federasyonu (European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS)), Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International Financial Reporting Standarts (IFRS)), Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (International Sustainability Standards Board (ISSB))

YÖNETSEL

Kaynak:
www.integratedreporting.org/