Entegre Atık Yönetimi (Türkçe)

Kapsamlı bir atık önleme, geri dönüşüm, kompostlama ve imha programıdır.

Integrated Waste Management (IWM) (English)

A comprehensive waste prevention, recycling, composting, and disposal program.

Integriertes Abfallmanagement (-s) (Deutsch)

Ein umfassendes Abfallvermeidungs-, Recycling-, Kompostierungs- und Beseitigungsprogramm.

Açıklama:

Entegre atık yönetimi; atık azaltımı, geri dönüşüm, kompostlaştırma, yakma, atıktan enerjiye dönüştürme, depolama vb. uygulamaları içerir. Etkili bir atık yönetim sistemi, katı atıkların insan sağlığını ve çevreyi en etkin koruyacak şekilde nasıl önleneceğine, geri dönüştürüleceğine ve yönetileceğine odaklanır. Bu sistem, yerel veya kurumsal ihtiyaçların ve koşulların değerlendirilmesini, ardından en uygun atık yönetimi faaliyetlerinin belirlenmesini ve uygulanmasını gerektirir.

İlgili Kavramlar:
Entegre Atık Yönetimi (Integrated Waste Management (IWM)), Döngüsellik (Circularity), Geri Dönüşüm (Recycling), Enerji Geri Kazanımı (Energy Recovery) Atık Değerlendirmesi (Waste Assessment), Atık Bertarafı (Waste Disposal), Atık Yönlendirme (Waste Diversion)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
www.ess-sustainability.co.z...