Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) (Türkçe)

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), iklim değişikliği ile ilgili bilimi değerlendiren BM organıdır.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (English)

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is the UN body for assessing the science related to climate change.

Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen (-r) (Deutsch)

Der Zwischenstaatliche Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) ist das Gremium der Vereinten Nationen zur Bewertung der Wissenschaft im Zusammenhang mit dem Klimawandel.

Açıklama:

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, BM'in 195 üye ülkesinin temsil edildiği bir paneldir. Her IPCC üyesinin bir Ulusal Temas Noktası vardır. Üye ülkelerin temsilcileri yılda en az bir kez Genel Kurullarda toplanır. Oturumlara, üye ülkelerden, gözlemci kuruluşlardan, ilgili bakanlıklardan, ajanslardan, araştırma kurumlarından yetkililer katılır. Panel, bütçesine ve çalışma programına karar vermek için fikir birliği ile çalışır. Raporlarının kapsamına ve ana hatlarına karar verir. IPCC ilke ve prosedürleri ile ilgili konuları değerlendirir. Çalışma grupları ve görev güçlerinin yapısı ve yetkilerine karar verir.

İlgili Kavramlar:
Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)), IPCC Ulusal Temas Noktaları (IPCC National Focal Points) Küresel Isınma (Global Warming), İklim Değişikliği (Climate Change), Sera Gazları (Greenhouse Gases (GHG))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
www.ipcc.ch