Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi (Türkçe)

Sürdürülebilir kentsel kalkınmaya öncelik veren yerel ve bölgesel yönetimlerin yer aldığı küresel bir iletişim ağıdır.

International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) (English)

A global network of local and regional governments committed to sustainable urban development.

International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) (-s) (Deutsch)

Ein globales Netzwerk von lokalen und regionalen Behörden, die sich für eine nachhaltige Stadtentwicklung einsetzen.

Açıklama:

Ağırlıklı olarak yerel ve bölgesel yerleşim yerlerinin sürdürülebilir kalkınma faaliyetlerine destek vermek amacıyla, 1990 yılında ABD'de, STK olarak kurulmuştur. Merkezi Almanya'nın Bonn şehrindedir. Halen 125'den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Kuruluş, küresel bazda oluşturduğu ağ ile 2.500'den fazla yerel ve bölgesel yönetimlere, sürdürülebilir şehirleşmenin karmaşık sorunlarına entegre çözüm önerileri sunmaktadır. Kuruluş ayrıca, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası paydaşlarla yakın temaslarda bulunmakta, işbirlikleri yapmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi (International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI)), Sürdürülebilirlik (Sustainability), Sürdürülebilir Şehir (Sustainable City) Sürdürülebilir Toplum (Sustainable Society) Ekokent (Ecocity) Yeşil Şehir (Green City) Döngüsellik (Circularity)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL SOSYAL

Kaynak:
iclei.org/