Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (Türkçe)

Muhasebe ve sürdürülebilirlik bilgilerinin beyanlarının dünyaca kabul görmüş standartlarını hazırlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

International Financial Reporting Standards (IFRS) (English)

A not-for-profit organisation for globally accepted accounting and sustainability disclosure standards.

Internationale Rechnungslegungsstandards (pl) (Deutsch)

Eine gemeinnützige Organisation für weltweit anerkannte Offenlegungsstandards von Rechnungslegung und Nachhaltigkeit.

Açıklama:

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu'nun devamı niteliğinde oluşturulan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, işletmeler için muhasebe işlemlerinin dünya genelinde tutarlı bir şekilde uygulanmasıyla halka açık işletmelerin finansal durumlarının yatırımcılar ve diğer finansal tablo kullanıcıları tarafından uluslararası düzeyde karşılaştırılabilmesine olanak sağlanması amacıyla devamlı geliştirilen raporlama setleri hazırlar. Yayımlanan setler, 150 civarında ülke tarafından kabul görmektedir.

İlgili Kavramlar:
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International Financial Reporting Standarts (IFRS)), Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (International Sustainability Standards Board (ISSB)) İklimle Bağlantılı Finansal Beyanlar Görev Gücü (Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (Sustainability Accounting Standards Board (SASB)), Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (International Accounting Standards Board (IASB))

YÖNETSEL

Kaynak:
www.ifrs.org/