Yan Ürün (Türkçe)

Bir üretim sürecinin ikincil veya önemsiz ürünüdür (örneğin; hurda veya emisyonlar).

By-Product (English)

A secondary or incidental product of a manufacturing process (e.g., scrap or emissions).

Nebenprodukt (-s) (Deutsch)

Ein sekundäres oder anfallendes Produkt eines Herstellungsprozesses (z. B. Schrott oder Emissionen).

Açıklama:

Birincil ürüne ek olarak üretilen fazla malzeme veya atıklar bu kapsama girer. Birçok üretici, atıkları azaltmak için, üretim sürecinde oluşan yan ürünleri yeniden kullanmak veya geri dönüştürmek için yenilikçi yollar aramaktadır.

İlgili Kavramlar:
Yan Ürün (By-Product), Emisyon (Emission), Geri Dönüşüm (Recycling), Döngüsellik (Circularity), Yeniden Kullan (Reuse)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...