Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO)

Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) (Türkçe)

Doğrudan insan kaynaklı arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği ve ormancılık faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazları ve emisyonlarının uzaklaştırılmasını kapsayan, bir sera gazı envanter sektörüdür.

Land Use, Land-Use Change, and Forestry (LULUCF) (English)

A greenhouse gas inventory sector that covers emissions and removals of greenhouse gases resulting from direct human-induced land use, land-use change and forestry activities.

Landnutzung, Landnutzungsänderungen und Forstwirtschaft (-e) (Deutsch)

Eine Branche des Treibhausgasinventars, der die Emissionen und die Beseitigung von Treibhausgasen umfasst, die aus direkter vom Menschen verursachter Landnutzung, Landnutzungsänderungen und forstwirtschaftlichen Aktivitäten entstehen.

Açıklama:

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve IPCC tarafından formatları belirlenen raporlama sisteminde, AKAKDO Sektörüne 6 arazi kullanım şeklinin verilmesi öngörülmüştür. Bunlar; orman alanları, tarımsal ürün ekilen alanlar, meralar, sulak alanlar, yerleşim yerleri, diğer alanlardır (kayalık, kumlu araziler). Ormanlar, mera alanları, tarım alanları ve sulak alanlar; karbon tuttuğu için atmosferdeki emisyonu azaltmaktadır. AKAKDO, orman alanlarındaki net karbon tutumunu sayısal verilerle ortaya koymaktadır.

İlgili Kavramlar:
Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) (Land use, Land-use Change, and Forestry , LULUCF), BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) (UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)), Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)), Ormansızlaştırma (Deforestration), Ekosistem (Ecosytem)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
unfccc.int/process-and-meet...