Atıktan Arındırma (Türkçe)

Faaliyetlerden kaynaklanan tüm atıkların (veya en az yüzde 90'ının) yeniden kullanılması, geri dönüştürülmesi veya enerjiye dönüştürülmesi işlemleridir.

Landfill Free (English)

All waste (or at least 90 percent) generated from operations is reused, recycled, or converted to energy.

Deponiefrei (Deutsch)

Alle Abfälle (oder mindestens 90 Prozent), die durch die Arbeitsprozesse entstehen, werden wiederverwendet, recycelt oder in Energie umgewandelt.

Açıklama:

Toplanan atıkların depolandığı ve değerlendirildiği süreçleri ve çöp sahasına ihtiyaç duyulmayan yaklaşım ve uygulamaları ifade eder. Bu uygulamalarda; kaynaklar verimli kullanılır ve döngüsellik oluşturulmasına katkı sağlanır. Daha az atık üretilir. Karbondioksit emisyonlarının yanı sıra, hammadde, enerji ve işçilik maliyetlerinin azaltılmasına katkıda bulunulur.

İlgili Kavramlar:
Atıktan Arındırılmış (Landfill Free) Atık Toplama Alanları (Landfills), Döngüsellik (Circularity), Atık Bertarafı (Waste Disposal), Enerji İçin Atık (Waste-to-Energy) Kazanç İçin Atık (Waste-to-Profit)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...