Atık Toplama Alanları (Türkçe)

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan katı atıkların depolanması için atık bertaraf alanlarıdır.

Landfills (English)

Waste disposal sites for the deposit of solid waste from human activities.

Mülldeponien (pl) (Deutsch)

Mülldeponien für die Ablagerung des Feststoffabfalls aus menschlichen Aktivitäten.

Açıklama:

Aşırı tüketim, sanayileşme, aşırı tarım ve hayvancılık vb. insan kaynaklı katı atıkların bertarafı ve depolanması, bu bölgelerde olumsuz çevre olaylarına neden olmaktadır. Atık toplama alanlarındaki zararlı maddeler yağmur suları ile yeraltı sularına karışmakta ve ortaya çıkan gazlar havaya karışabilmektedir. Bu tür zararlı etkilerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapılsa da, uzun vadede bunlar soruna çözüm olmamaktadır. Sürdürülebilirlik boyutu ile ana hedef katı atıkların miktarının azaltılması ve tamamen sıfırlanmasıdır.

İlgili Kavramlar:
Atık Toplama Alanları (Landfills), Atıktan Arındırılmış (Landfill Free) Döngüsellik (Circularity), Atık Bertarafı (Waste Disposal), Atık Değerlendirmesi (Waste Assessment), Atık Yönetimi (Waste Management)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.iavm.org/sites/default/...