Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik, LEED

Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik, LEED (Türkçe)

Sağlıklı, verimli, karbon ve maliyet tasarrufu sağlayan yeşil binalar için bir çerçevedir.

Leadership in Energy and Environmental Design, LEED (English)

A framework for healthy, efficient, carbon and cost-saving green buildings.

Führend in Energie- und Umweltdesign, LEED (Deutsch)

Eine Rahmenordnung für gesunde, effiziente, kohlenstoff- und kostensparende grüne Gebäude.

Açıklama:

LEED; enerji ve çevresel tasarımda liderlik programının kısaltmasıdır. Program; sağlıklı, verimli, karbon ve maliyet tasarrufu sağlayan yeşil binalar için bir çerçeve içermektedir. LEED; tüm bina türlerinde, yeni inşaatlarda, iç donanımlarda, operasyonlarda ve tüm diğer bina aşamalarında uygulanmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Enerji ve Çevresel Tasarımda Liderlik, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design, LEED), LEED Sertifikası (LEED Certification), LEED Derecelendirme Sistemi (LEED Rating System) ABD Yeşil Bina Konseyi (US, Green Building Council (USCBC)) LEED Sıfır Programı (LEED Zero Programme) LEED Kredisi (LEED Credit) Döngüsellik (Circularity), Yeşil Yapı (Green Build), Yeşil Mimari (Green Architecture) Sürdürülebilir İnşaat (Sustainable Building) Dünya Yeşil Yapı Konseyi (World Green Building Council) BREEAM Yeşil Bina Derecelendirme Sistemi (BREEAM Green Building Rating System), Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu (Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)) BREEAM Sürdürülebilirlik Derecelendirme Sistemi (BREEAM Sustainability Rating System)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.usgbc.org/leed