LEED Sertifikası (Türkçe)

ABD Yeşil Bina Konseyi tarafından desteklenen ve yüksek performanslı, sürdürülebilir binalar geliştirmek için standartlar oluşturan bir program setifikasıdır.

LEED Certification (English)

A certificate of the program sponsored by the United States Green Building Council that creates standards for developing high performance, sustainable buildings.

LEED-Zertifizierung (-e) (Deutsch)

Ein Zertifikat des vom US Green Building Council geförderten Programms, das Standards für die Entwicklung leistungsstarker, nachhaltiger Gebäude erstellt.

Açıklama:

LEED sertifikası uygulaması; iklim değişikliğine yönelik olarak ve çevresel, sosyal ve yönetsel hedeflerine ulaşmak için yapılan çalışmalara katkı sağlayan, bireysel insan sağlığını geliştirmeyi ve dayanıklılığı artırmayı hedefleyen ve toplulukları adil şekilde desteklemek ve yaşam kalitesini iyileştirmek için atılan, su kaynaklarını ve biyoçeşitliliği koruyan ve geliştiren, sürdürülebilirliği, döngüselliği ve rejeneratif malzeme döngülerini desteklemek için atılan adımların bir parçasıdır. LEED sertifikası, küresel bazda geçerli bir uygulamaya dönüşmüştür. Yeni binalarda LEED sertifikası, yeşil inşaat uygulamalarının kullanıldığının göstergesidir. LEED sertifikalı binalar; iklim değişikliğinin azaltılmasına çeşitli şekillerde katkıda bulunmakta, daha az enerji ve su kullanmakta, yaşam döngüsü etkilerini göz önünde bulundurmakta ve sürdürülebilirlik stratejilerini desteyerek, karbon ayak izini azaltmaktadır. LEED sertifikaları; sertifikalı, gümüş, altın ve platin olmak üzere 4 seviyede uygulanmaktadır.

İlgili Kavramlar:
LEED Sertifikası (LEED Certification), LEED Derecelendirme Sistemi (LEED Rating System) ABD Yeşil Bina Konseyi (US, Green Building Council (USCBC)) LEED Sıfır Programı (LEED Zero Programme) LEED Kredisi (LEED Credit) İklim Değişikliği (Climate Change)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.usgbc.org/leed