Yaşam Döngüsü Analizi

Yaşam Döngüsü Analizi (Türkçe)

Hammadde çıkarma, nakliye, üretim, kullanım ve bertaraf dahil olmak üzere, bir ürün veya hizmetin çevresel boyutlarının ve olası etkilerinin, kullanım ömrü boyunca kapsamlı olarak incelenmesidir.

Life Cycle Assessment (English)

The comprehensive examination of a product or service’s environmental aspects and potential impacts throughout its lifetime, including raw material extraction, transportation, manufacturing, use, and disposal.

Ökobilanz (-e) (Deutsch)

Die umfangreiche Untersuchung der Umweltaspekte und potenziellen Auswirkungen eines Produkts oder einer Dienstleistung während seiner gesamten Lebensdauer, einschließlich Rohstoffgewinnung, Transport, Herstellung, Verbrauch und Entsorgung.

Açıklama:

Yaşam döngüsü analizi; üretim ve hizmet süreçlerinde, kaynak tüketiminin ve çevresel salınımlardan kaynaklanan etkilerin azaltılması, sosyal etmenlerin iyileştirilmesi, ekonomik ve çevresel faktörler arasındaki bağlantıların vurgulanması amacıyla yapılır. Bir ürünün, hizmetin veya sürecin hammaddelerinin elde edilmesinden başlayarak, işleme, üretim, kullanım, yaşam sonu ve bertarafına kadar tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerinin hesaplandığı, ölçülebildiği, raporlanabildiği, kaynak verimliliği ve atık oluşum miktarı dâhil bilgiler veren bir değerlendirmeyi ifade eder. Bu değerlendirme; ilgili ürün veya hizmetin tüm yaşam döngüleri boyunca potansiyel çevresel etkilerinin sistematik olarak incelenmesini gerektirir. ISO'nun 14040/44 standartları yaşam döngüsü analizinin çerçevesini belirler.

İlgili Kavramlar:
Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Analysis (LCA)), Yaşam Döngüsü Maliyeti (Life Cycle Cost), Yaşam Döngüsü Mühendisliği (Life Cycle Engineering) Döngüsellik (Circularity), Ürün Yaşam Döngüsü (Product Life Cycle) Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (International Organization for Standardization (ISO))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...