Üst Sınır ve Ticaret Sistemi (Türkçe)

Bir endüstriyel faaliyetin sonucu olarak, belirli kimyasalların, özellikle karbondioksitin, toplam emisyon seviyesini sınırlandırmak veya üst sınıra getirmek için hükümetlerce tasarlanmış düzenleyici sistemdir.

Cap and Trade System (English)

A government regulatory system designed to limit, or cap, the total level of emissions of certain chemicals, particularly carbon dioxide, as a result of industrial activity.

Cap and Trade System (-s) (Deutsch)

Ein staatliches Regulierungssystem, das die Begrenzung oder Obergrenze der Gesamtemissionen bestimmter Chemikalien, insbesondere von Kohlendioxid, als Ergebnis industrieller Aktivitäten gestaltet.

Açıklama:

Program Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ile ilgilidir. ETS'de uygulama; emisyon üst sınırı ve ticareti ve taban ve kredi sistemi olarak iki şekilde yapılmaktadır. Emisyon üst sınırı ve ticareti programı; genel bir emisyon üst sınırı seviyesinin belirlendiği ve sistem içindeki işletmelere bu üst sınır kapsamında emisyon hakkı tanınan bir programdır. ETS kapsamında yaygın olarak tercih edilen bir yöntemdir. Taban ve kredi sistemi ise; işletmelerin, kendileri için önceden belirlenmiş bir tabanın altına düşürdüğü emisyon yoğunluğu için tahsisat aldıkları bir sistemi ifade etmektedir.

İlgili Kavramlar:
Üst Sınır ve Ticaret Sistemi (Cap and Trade System (CTS)), Taban ve Kredi Sistemi (Baseline and Credit Scheme (BCS)) Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) (Emission Trading System,ETS) Çevre Vergileri (Environmental Taxes) Karbon Fiyatlandırması (Carbon Pricing) İklim Değişikliği (Climate Change) Karbon Vergileri (Carbon Taxes) Karbon Piyasası (Carbon Market), Karbon Kredisi (Carbon Credit)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.investopedia.com/terms/...