Yaşam Döngüsü Maliyeti (Türkçe)

Sermaye maliyetleri, kurulum maliyetleri, işletme maliyetleri, bakım maliyetleri ve elden çıkarma maliyetleri dahil, bir ürünün tanımlanmış yaşam döngüsüyle ilişkili tüm maliyetleri ifade eder.

Life Cycle Cost (English)

All costs associated with the defined life cycle of a product, including capital costs, installation costs, operating costs, maintenance costs, and disposal costs.

Lebenszykluskosten (-e) (Deutsch)

Alle Kosten, die mit dem bestimmten Lebenszyklus eines Produkts verbunden sind, einschließlich Kapitalkosten, Einbaukosten, Betriebskosten, Instandhaltungskosten und Entsorgungskosten.

Açıklama:

Kaynak sahipliğinin toplam maliyetini incelemek ve değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Değerlendirmede; bir projenin veya bir nesnenin satın alınması, sürdürülmesi, işletilmesi, elden çıkarılmasıyla ilgili tüm masraflar dikkate alınır. Net tasarrufların maksimizasyonu için yöntem seçilmesi amacıyla, işletme maliyetleri ve başlangıç ​​maliyetleri açısından farklılık gösteren birden fazla proje olduğunda en iyi projeyi seçmek için kullanılır. Bu analiz, dış maliyetleri (Örneğin ; bir ürün/hizmetin sahibi ve işletmecisi tarafından doğrudan karşılanmayanlar veya genel olarak topluma yönelik çevresel maliyetler vb.) içermez.

İlgili Kavramlar:
Yaşam Döngüsü Maliyeti (Life Cycle Cost), Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Analysis (LCA)), Yaşam Döngüsü Mühendisliği (Life Cycle Engineering) Döngüsellik (Circularity), Ürün Yaşam Döngüsü (Product Life Cycle)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...