Hizmet Birimi Başına Malzeme Girişi (Türkçe)

Bir ürünün üretiminin veya hizmetlerinin çevre üzerindeki girdi odaklı etkisini tahmin etmek amacıyla, o ürün veya hizmet için kullanılan kaynakların miktarını belirtmek için kullanılan terimdir.

Material Input per Service Unit (MIPS) (English)

The term used to specify the amount of resources used for that product or service, in order to estimate the input orientated impact of a product's production or services on the environment.

Materialinput pro Serviceeinheit (-r) (Deutsch)

Der Begriff, der verwendet wird, um die Menge der Ressourcen aufzulisten, die für dieses Produkt oder diese Dienstleistung verwendet werden, um die Input-orientierten Auswirkungen der Produktion oder Dienstleistung eines Produkts auf die Umwelt abzuschätzen.

Açıklama:

Wuppertal Enstitüsü'nde (Almanya) geliştirilen ve ihtiyati çevre korumasının göstergesi olarak kabul edilen ölçüttür. Kavram, bir ürün veya hizmetin eko-verimliliğini ölçmek için kullanılır. Hesaplamada, bir ürün veya hizmet üretmek için gerekli malzemeler dikkate alınır. Toplam malzeme girişi (MI), hizmet birimlerinin (S) sayısına bölünür. Örneğin; bir binek araç için, hizmet birimlerinin sayısı, aracın tüm ömrü boyunca mil başına taşınan toplam yolcu sayısıdır. Mil başına malzeme girişi ne kadar düşük olursa, araç o kadar eko-verimli kabul edilir. MIPS konsepti kullanılarak sürdürülebilir girişimcilik, şirket düzeyinde ve şube dışında, iş ekonomisinin tüm alanlarında, bölgesel, ulusal ve küresel düzeyde gerçekleştirilebilir.

İlgili Kavramlar:
Hizmet Birimi Başına Malzeme Girişi (Material Input per Unit Service (MIPS)), Malzeme ve Madde Akış Analizi (Material and Substance Flow Analysis (MFA/SFA)), Malzeme Girişi (Material Input (MI)) Malzeme Yoğunluğu (Material Intensity (MIT)) Malzeme Girişi Faktörleri (Material Input Factors) İşletim Malzemeleri (Operating Materials)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
epub.wupperinst.org/frontdo...