Önemlilik Analizi (Türkçe)

Bir kuruluş ve paydaşları için hangi sürdürülebilirlik konularının en fazla öneme sahip olduğunu belirlemek için kullanılan bir stratejik analiz aracıdır.

Materiality Analysis (English)

A strategic analysis tool used to determine which sustainability topics have the greatest importance for an organisation and its stakeholders.

Wesentlichkeitsanalyse (-e) (Deutsch)

Wesentlichkeitsanalyse bzw. -matrix (auch: Materialitätsanalyse) ist ein strategisches Analysewerkzeug, mit dem die für eine Organisation und ihre Anspruchsgruppen (Stakeholder) bedeutenden Nachhaltigkeitsthemen ermittelt werden.

Açıklama:

Şirketler sürdürülebilirlik hedeflerine en büyük katkıyı önemli konuların çözümüne odaklanarak verebilirler. Bu çerçevede, faaliyetlerin hangilerinin çevresel, ekonomik ve sosyal sorunlar üzerinde büyük etkiye sahip olduğunun belirlenmesi önemlilik analizi yardımıyla yapılır. Odaklanılan konuların önemliliği, şirketin faaliyetlerini ve sürdürülebilik hedeflerini yakından etkiler. Konuların önemliliği sektörden sektöre farklılaşabilir. Önemlilik analizinde, paydaşların kararları ve önceliklendirmedeki rolleri dikkate alınmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Önemlilik Analizi (Materiality Analysis), Önemlilik Matrisi (Materiality Matrix) Paydaşlar (Stakeholders), Malzeme Akış Analizi (Material Flow Analysis) Sürdürülebililik Perspektifi (Sustainability Aspects) Sürdürülebilirlik Stratejisi (Sustainability Strategy), Döngüsellik (Circularity), Yaşam Döngüsü Analizi (Life Cycle Analysis (LCA))

EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.deutscher-nachhaltigkei...