Malzeme Geri Kazanım Tesisi (Türkçe)

Geri dönüştürülebilir maddelerin sıralandığı ve üretim için pazarlanabilir ürünlere dönüştürüldüğü tesistir.

Materials Recovery Facility (MRF) (English)

A site where recyclables are sorted and prepared into marketable commodities for manufacturing.

Rückgewinnungsanlage von Materialien (-e) (Deutsch)

Eine Anlage, an der Wiedergewinnungsmaterial sortiert und zu marktfähigen Waren für die Herstellung vorbereitet werden.

Açıklama:

Malzeme geri dönüşüm tesisi olarak da adlandırılan malzeme geri kazanım tesisi (MRF); tek akışlı geri dönüşüm malzemelerini, son alıcılara satılmak üzere ayrıştıran ve satışa hazırlayan tesislerdir.

İlgili Kavramlar:
Malzeme Geri Kazanım Tesisi (Materials Recovery Facility (MRF)), Geri Dönüşüm (Recycling), Kentsel Katı Atık (Municipal Solid Waste) Anaerobik Arıtma (Anaerobic Digestion)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.iavm.org/sites/default/...