Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar (Türkçe)

Sera gazı emisyonlarının azaltılması için iklimle ilgili hedefler de dahil olmak üzere, iklim değişikliğinin azaltılmasını vurgulayan bağlayıcı olmayan ulusal plandır.

Nationally Determined Contributions (NDCs) (English)

A non-binding national plan highlighting climate change mitigation, including climate-related targets for greenhouse gas emission reductions.

National festgelegte Beiträge (pl) (NDCs) (Deutsch)

Ein nicht bindender nationaler Plan, der den Klimaschutz hervorhebt, einschließlich klimabezogener Ziele für die Verminderung der Treibhausgasemissionen.

Açıklama:

Paris Anlaşması (Madde 4, paragraf 2); sera gazı emisyonlarının azaltılması için her bir Tarafın, ulusal olarak belirlenmiş katkıları içeren bir plan hazırlamasını, UNFCCC Sekretaryası'na bildirmesini ve uygulamasını öngörmüştür. Bu ulusal katkıların amaca ulaşması için, tarafların emisyon azaltıcı yerel önlemler almaları gerekmektedir. Ulusal olarak belirlenmiş katkılar konusu Paris Anlaşması'nın özünde yer alır. Ülkelerin ulusal emisyonlarını azaltma ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlama çabalarının somut göstergesi olarak kabul edilir. Ulusal katkıları gösteren bildirimlerin, uygulama dönemlerine bakılmaksızın, 2020 yılında ve daha sonraki her beş yılda bir (2025, 2030) güncellenmiş olarak UNFCCC Sekretaryası'na bildirilmesi öngörülmüştür.

İlgili Kavramlar:
Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar (Nationally Determined Contributions (NDCs)), BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) (UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)), Azaltma (Mitigation), Uyumlandırma (Adaptation) İklim Değişikliği (Climate Change), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
unfccc.int/process-and-meet...