Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı

Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı (Türkçe)

Daha sürdürülebilir bir finansal sistem taahhüdünde bulunan merkez bankaları ve düzenleyici kurumların küresel ağıdır.

Network for Greening the Financial System (NGFS) (English)

A global network of central banks and regulators committed to a more sustainable financial system.

Network for Greening the Financial System (-s) (Deutsch)

Ein weltweites Netzwerk von Zentralbanken und Aufsichtsbehörden, das sich für ein nachhaltigeres Finanzsystem engagiert.

Açıklama:

Para politikasının oluşturulması sürecinde, küresel iklim değişikliğinin fiyat istikrarı ve finansal istikrar üzerindeki etkilerinin de dikkate alınması gerektiği düşüncesinden hareketle, 2017 yılında Fransa Merkez Bankası'nın öncülüğünde oluşturulan bir küresel ağdır. NGFS'nin odaklandığı çalışma konuları: 1) Yeşil tahviller ve diğer finansal araçların finansal risk anlamında ne ölçüde ayrıştığının incelenmesi, 2) İklim ve çevreyle ilgili finansal risklerin mikro düzeyde ölçülmesi için mevcut yöntemlerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi, 3) İklim ve çevreyle ilgili risklerin mikro ihtiyati denetime dâhil edilmesi için denetim uygulamalarının geliştirilmesi ve güncellenmesi, 4) Merkez bankaları ve denetim otoriteleri için iklim senaryolarının geliştirilmesi, 5) İklim riski analizinin makroekonomik ve finansal istikrar gözetimine dâhil edilmesi hususunda merkez bankalarına ve denetim otoritelerine kılavuzluk yapılması, 6) İklimle ilgili risklerin makro finansal etkilerinin ölçülmesi, 7) Merkez bankalarının yatırımlarda sürdürülebilir ve sorumlu ilkelerin benimsenmesini teşvik etmesi, 8) Yeşil finansın piyasa şeffaflığının anlaşılması ve teşvik edilmesi, 9) İklim değişikliğinin para politikasının uygulamasında yol açtığı zorluklar hakkında merkez bankaları ortak görüşünün sağlanması ve 10) Merkez bankaları tarafından iklimle ilgili finansal açıklamaların yapılmasının sağlanması.

İlgili Kavramlar:
Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı (Network for Greening the Financial System), Yeşil İklim Fonu (Green Climate Fund (GCF)), Küresel Çevre Kuruluşu Fonu (GEF) (Global Environment Facility (GEF) Funds), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (International Fund for Agricultural Development (IFAD)) Yeşil Finansman (Green Finance) Yeşil Tahvil (Green Bond) Mavi Tahvil (Blue Bond) Sosyal İklim Fonu (Social Climate Fund)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.bundesbank.de/de/bundes...