Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) (Türkçe)

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) uyumluluğu sağlanırken, karbon kaçağı riskinin önlenmesi ve AB'nin emisyon azaltılması konusundaki hedefini destekleyen bir iklim önlemidir.

Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) (English)

A climate measure that should prevent the risk of carbon leakage and support the EU's increased ambition on climate mitigation, while ensuring WTO compatibility.

CO2-Grenzausgleichsmechanismus (-r) (Deutsch)

Eine Klimaschutzmaßnahme, die das Risiko von Carbon Leakage verhindern und die Ziele der EU beim Klimaschutz unterstützen und gleichzeitig WHO-Kompatibilität gewährleisten soll.

Açıklama:

AB üyesi olmayan ülkelerdeki üreticileri, üretim süreçlerini çevre dostu yapmaya teşvik ederek karbon kaçağı riskini azaltmayı hedefleyen bir mekanizmadır. AB’nin 2050 yılı çevresel hedeflerine ulaşmak için uygulayacağı politikalara yön veren AB Yeşil Mutabakatı ile gündeme gelmiştir. Buna göre; iklim değişikliği ve çevre koruyucu düzenlemeleri olmayan AB dışı ülkelerden gelen bazı mallara, karbon içerik ve yüklerine göre karbon fiyatlandırması uygulanacaktır. Uygulama ile, daha düşük maliyetle üretilen yüksek emisyonlu ürünlerle, daha düşük emisyonlu ancak yüksek maliyetle üretilen alternatif ürünlerin rekabet gücünün aynı seviyeye getirilmesi amaçlanmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project (CDP)), İklim Beyanı Standartları Kurulu (Climate Disclosure Standardizaton Board (CDSB)), Karbon Ayakizi (Carbon Footprint), Avrupa Yeşil Mutabakatı (EU Green Deal), Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) (Emission Trading System,ETS) Uluslararası Emisyon Ticareti Birliği (International Emissions Trading Association (IETA))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
ec.europa.eu/commission/pre...