Nötrleştirme (Türkçe)

Azaltılmayan emisyonların etkisini dengelemek üzere karbonu atmosferden uzaklaştırmak ve kalıcı olarak depolamak için, şirketlerin aldığı önlemlerdir.

Neutralization (English)

Measures that companies take to remove carbon from the atmosphere and permanently store it to counterbalance the impact of emissions that remain unabated.

Neutralisation (-e) (Deutsch)

Maßnahmen, die Unternehmen treffen, um Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entfernen und dauerhaft zu speichern, um die Auswirkungen von unverminderten Emissionen auszugleichen.

Açıklama:

Kavram, karbon ayakizini sıfırlamak için yapılan çalışmaları ifade etmektedir. Şirketler, uzun vadeli ve bilime dayalı hedefleri aracılığıyla emisyonları en az %90 oranında azaltsa da, bazı artık emisyonlar kalabilmektedir. Uygulama ile, bu emisyonların sıfırlanması veya iklim üzerinde hiçbir olumsuz etki yaratmayacak duruma getirilmesi hedeflenmektedir.

İlgili Kavramlar:
Nötrleştirme (Neutralization), Doğaya Dayalı Çözümler (Nature Based Solutions) Karbon Kredisi (Carbon Credit), Karbondioksit Giderme (Carbon Dioxide Removal (CDR)), Azaltma (Mitigation)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
sciencebasedtargets.org/res...