Açık Döngü Geri Dönüşüm (Türkçe)

Eski ürünlerden elde edilen malzemelerin, malzemelerin kendi doğal özelliklerini değiştirecek şekilde yeni ürünlere dönüştürüldüğü bir geri dönüşüm sürecidir.

Open Loop Recycling (English)

A recycling process in which materials from old products are made into new products in a manner that changes the inherent properties of the materials.

Offener Recyclingkreislauf (-r) (Deutsch)

Ein Recyclingprozess, bei dem Materialien aus alten Produkten auf eine Weise zu neuen Produkten verarbeitet werden, die die typischen Eigenschaften der Materialien verändern.

Açıklama:

Temel olarak bir malzemenin süresiz olarak geri dönüştürülemediği ve süreç sonunda, malzemenin kullanım döngüsünden çıkarılıp atık haline geldiği anlamında bir kavramdır. Bu süreçte ürün kullanıldıktan sonra; 1) Artık ihtiyaç duyulmayan tüm ürün olarak, 2) Hala işlevsel olsa da eskimiş ürün olarak, 3) Sınırlı kullanım ömrü olduğu için işlevsiz veya eski ürün olarak, 4) Geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir parçalar veya hurda malzemeler olarak, 5) Geri dönüştürülemeyen çöpler olarak değerlendirilir. Açık döngü geri dönüşüm, tipik olarak orijinal malzemeden daha düşük dereceli ve saf olan başka bir malzemenin üretilmesiyle sonuçlanır.

İlgili Kavramlar:
Açık Döngü Geri Dönüşüm (Open Loop Recycling), Kapalı Döngü Geri Dönüşüm (Closed Loop Recycling), Döngüsellik (Circularity), Sürdürülebilirlik (Sustainability)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...