Ozon Tabakasını İncelten Madde

Ozon Tabakasını İncelten Madde (Türkçe)

Stratosferik ozon tabakasını inceltebilecek, 0'dan büyük, ozon tüketme potansiyeline sahip maddedir. Not: Çoğu ozon tüketen maddeler , BM Çevre Programı (UNEP), 'Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü', 1987 ve değişiklikleri kapsamında kontrol edilir ve kloroflorokarbonları (CFC'ler), hidrokloroflorokarbonları (HCFC'ler), halonları ve metil bromürü kapsar.

Ozone Depleting Substance (ODS) (English)

Substance with an ozone depletion potential (ODP) greater than 0 that can deplete the stratospheric ozone layer. Note: Most ODS are controlled under the UN Environment Programme (UNEP), ‘Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer’, 1987, and its amendments, and include chlorofluorocarbons (CFCs), hydrochlorofluorocarbons (HCFCs), halons, and methyl bromide.

Ozon Abbauende Substanz (-e) (Deutsch)

Substanz mit einem Ozonabbaupotenzial, das größer als 0 ist und die stratosphärische Ozonschicht abbauen kann. Anmerkung: Die meisten Ozon abbauenden Substanzen werden durch das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), „Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer“, 1987, und seine Ergänzungen kontrolliert und umfassen Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FKW), teilhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe (H-FCKW), Halone und Methylbromid.

Açıklama:

Ozon tabakası güneşten dünyaya ulaşan zararlı ultraviyole ışınlarının çoğunu stratosfer tabakasında emer. Canlıları ve çevreyi zararlı ultraviyole ışınlarından korur. Ozon tüketen maddelerin atmosfere salınması ozon tabakasının incelmesine yol açar. Ozon tüketen maddeler, klor ve/veya brom içeren ve stratosferdeki ozon tabakasını azaltabilen uzun ömürlü kimyasallardır. Kloroflorokarbon, Hidrokloroflorokarbon, Halon, Karbon Tetraklorür, Metil Kloroform grubu gazlar ozon tabakasını incelten maddeler arasındadır. Bu maddeler buzdolabı, klima, yangın söndürücüler, aerosol vb. günlük hayatta yaygın kullanılan ürünlerde bulunur. Ozon tabakasını incelten maddelerin kullanımının sınırlandırılması ve azaltılması Montreal Protokolü'nde ele alınmıştır.

İlgili Kavramlar:
Ozon Tabakasını İncelten Madde (Ozone Depleting Substance (ODS)), Ozon Tüketme Potansiyeli (Ozone Depletion Potential (ODP)) BM Çervre Programı (UN Environment Programme, UNEP) İklim Değişikliği (Climate Change), Küresel Isınma (Global Warming), Montreal Protokolü (Montreal Protocol) Kloroflorokarbonlar (Chlorofluorocarbons (CFCs)) Hidrokloroflorokarbonlar (Hydrochlorofluorocarbons (HCFCs))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
www.globalreporting.org/med...