Fiziksel Emisyon Yoğunluğu (Türkçe)

Bir faaliyetin, fiziksel birimi başına düşen emisyonları açıklayan bir ölçüm birimidir.

Physical Emissions Intensity (English)

A metric describing the emissions per physical unit of an activity .

Physische Emissionsintensität (-e) (Deutsch)

Ein Messwert, der die Emissionen pro physikalischer Einheit einer Aktivität beschreibt.

Açıklama:

Bir emisyon yoğunluğu; belirli bir faaliyetin veya bir endüstriyel üretim sürecinin yoğunluğuna göre belirli bir kirleticinin emisyon oranını gösterir. Emisyon yoğunlukları; yakılan yakıt miktarına, hayvancılıktaki hayvan sayısına, endüstriyel üretim seviyelerine, kat edilen mesafelere veya benzer faaliyet verilerine dayalı olarak, hava kirletici veya sera gazı emisyonlarının tahminlerini elde etmek için kullanılır. Emisyon yoğunlukları; farklı yakıtların veya faaliyetlerin çevresel etkilerini karşılaştırmak için de kullanılabilir. Bazı durumlarda, emisyon faktörü ve karbon yoğunluğu terimleri birbirinin yerine de kullanılabilmektedir.

İlgili Kavramlar:
Fiziksel Emisyon Yoğunluğu (Physical Emissions Intensity), Korbon Emisyonları (Carbon Emissions) Karbonsuzlaştırma (Decarbonization), Emisyon (Emission), Karbon Yoğunluğu (Carbon Intensity)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
sciencebasedtargets.org/res...