Sorumlu Yatırım İlkeleri (Türkçe)

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim faktörlerinin (ESG) yatırım kararı oluşturma sürecine dahil edilmesini teşvik etmeyi amaçlayan uluslararası bir inisiyatiftir.

Principles for Responsible Investment (PRI) (English)

An international initiative that works to promote the incorporation of environmental, social, and corporate governance factors (ESG) into investment decision-making.

Prinzipien für verantwortliches Investieren (pl) (Deutsch)

Eine internationale Initiative , die daran arbeitet, die Verankerung von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG) in die Entscheidungsbildung bei Investitionen zu fördern.

Açıklama:

BM bünyesinde 2006 yılında kurulan bir yatırımcı ağı inisiyatifidir. Uzun dönemli çıkarlar doğrultusunda, bağımsız çalışmalar sürdürmektedir. Ana amacı; yatırımlarda şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetsel konularda daha fazla sorumluluk taşımaları ve yatırımların çevresel ve sosyal etkilerinin şeffaf bir şekilde gösterilmesidir. Dünya çapında 5.000 civarında yatırımcı firma, sorumlu yatırım ilkeleri ağına katılmıştır. Sorumlu yatırım ilkeleri ağının 6 temel ilkesi vardır. Bunlar; 1) ESG ilkeleri yatırım analizi ve karar alma süreçlerine dahil edilecek, 2) ESG ilkeleri aktif olarak sahiplenilecek ve politikalara ve uygulamalara dahil edilecek, 3) Yatırım yapılan kuruluşlardan, ESG ilkelerine ilişkin uygun açıklamaları yapmaları istenecek, 4) İlkelerin yatırım sektöründe kabul edilmesi ve uygulanması teşvik edilecek, 5) İlkelerin uygulanmasında etkinliğin artırılması için birlikte çalışılacak, 6) Tüm üyeler uygulamalarına yönelik ilerleme hakkında rapor verecektir.

İlgili Kavramlar:
Sorumlu Yatırım İlkeleri (Principles for Responsible Investment (PRI)), Çevresel, Sosyal ve Yönetsel Kriterler (Environmental, Social and Governance (ESG) Criteria), Sosyal Sorumlu Yatırım (Socially Responsible Investment (SRI)) Küresel Raporlama İnisiyatifi (Global Reporting Initiative (GRI)), Çevresel Risk Değerlendirmesi (Environmental Risk Assessment (ERA)), Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) (Environmental Impact Assessment (EIA)), Etki Yatırımı (Impact Investing), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK SOSYAL YÖNETSEL

Kaynak:
www.unpri.org