Ürünün Çevresel Ayakizi (Türkçe)

Bir mal veya hizmetin yaşam döngüsü boyunca çevresel performansının çok kriterli bir ölçümüdür.

Product Environmental Footprint (PEF) (English)

A multi-criteria measure of the environmental performance of a good or service throughout its life cycle.

Umweltfußabdruck von Produkten (-r) (Deutsch)

Ein multikriterielles Maßsystem für die Umweltleistung einer Ware oder einer Dienstleistung während seines gesamten Lebenszyklus.

Açıklama:

Ürünün çevresel ayakizi, diğer benzer metodlardan farklı olarak, bir mal veya hizmet ürününün tüm yaşamı boyunca çevreye yönelik etkilerinin toplamını kapsar. Çalışma güncel ve geçerli kurallar ile uluslararası standartlara göre yapılır. Öncelikle son yıllarda müşterilerin bu yönde artan taleplerinin karşılanmasının yanında, tedarik zincirinde ve üretim süreçlerinde iyileştirmelere katkı sağlar. Ayrıca, ürün yönetiminde yenilikçi modellerin oluşmasını destekler. Ana amacı, ürün veya hizmetin çevreye olumsuz etkisini azaltmak ve kaynak tasarrufu sağlamaktır. Ürünün yaşam döngüsünü esas alan diğer metodlarla birlikte kullanılır.

İlgili Kavramlar:
Ürünün Çevresel Ayakizi (Product Environmental Footprint (PEF)), Döngüsel Ayakizi Kuralı (Circular Footprint Formula (CFF)) Enerji İlişkili Ürünler (Energy Related Products) Çevresel Ürün Beyanı (Environmental Product Declaration (EPD)), Ekolojik Ayakizi (Ecological Footprint), Ekotasarım (Ecodesign), Su Ayakizi (Water Footprint), Karbon Ayakizi (Carbon Footprint)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
ec.europa.eu/environment/eu...