Nicelleştirilmiş Emisyon Sınırlama ve Azaltma Taahhütleri

Nicelleştirilmiş Emisyon Sınırlama ve Azaltma Taahhütleri (Türkçe)

Gelişmiş ülkeler tarafından sera gazı emisyonlarının sınırlandırılması veya azaltılması için, Kyoto Protokolü kapsamındaki, yasal olarak bağlayıcı hedefler ve zaman çizelgeleridir.

Quantified Emissions Limitation and Reduction Commitments (QELROs) (English)

Legally binding targets and timetables under the Kyoto Protocol for the limitation or reduction of greenhouse-gas emissions by developed countries.

Quantifizierte Emissionsbegrenzungs- und -reduktionsverpflichtungen (pl) (Deutsch)

Rechtsverbindliche Ziele und Zeitpläne im Rahmen des Kyoto-Protokolls zur Begrenzung oder Senkung von Treibhausgasemissionen durch Industriestaaten.

Açıklama:

Kyoto Protokolü kapsamında gelişmiş ülkeler için hukuki bağlayıcılık taşıyan ve sera gazlarının azaltılmasına yönelik hedefleri belirleyen takvimlerdir. Ülkeler mukayese yılı olan 1990 yılına göre ortalama emisyon değerleri ve emisyon azaltım değerlerini, Kyoto Protokolü'ne göre öngörülen dönemler itibariyle tablolar halinde açıklamak durumundadırlar.

İlgili Kavramlar:
Nicelleştirilmiş Emisyon Sınırlama ve Azaltma Taahhütleri (Quantified Emissions Limitation and Reduction Commitments (QELROs)), Azaltma (Mitigation), Emisyon (Emission), Azaltma Stratejisi (Mitigation Strategy) Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar (Nationally Determined Contributions (NDCs))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
unfccc.int/process-and-meet...