Karbon Kredisi (Türkçe)

Bir şirketin veya sahibinin karbondioksit veya diğer sera gazları salmasına imkan veren izin veya sertifikadır.

Carbon Credit (English)

A permit or certificate allowing the holder, such as a company, to emit carbon dioxide or other greenhouse gases.

CO2-Zertifikat (-s) (Deutsch)

Eine Genehmigung oder Bescheinigung, die es dem Inhaber, wie z. B. einem Unternehmen, erlaubt, Kohlendioxid oder andere Treibhausgase auszustoßen.

Açıklama:

Uygulamada, bir kredi ile, bir ton karbondioksit veya diğer sera gazlarındaki eşdeğerinin emisyonuna izin verilir. Kirleten şirketlere, belirli bir sınıra kadar kirletmeye devam etmelerine izin veren krediler verilir. Bu sınır periyodik olarak azaltılır. Şirketler, ihtiyaç duymadıkları kredileri ihtiyacı olan başka şirketlere satabilirler. İlk olarak, emisyonları belirlenen sınırı aşarsa, ekstra krediler için para harcarlar. İkincisi, emisyonlarını azaltarak ve fazla tahsisatlarını satarak para kazanırlar.

İlgili Kavramlar:
Karbon Kredisi (Carbon Credit), Karbon Piyasası (Carbon Market), Karbon Fiyatlandırma (Carbon Pricing) Karbon Emisyonları (Carbon Emissions), Karbon Politikası (Carbon Policy), Karbon Dengeleme (Carbon Offsetting), Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
greenecofriend.co.uk/eco-fr...