Gelişmekte Olan Ülkelerde Ormansızlaşmadan ve Orman Tahribatından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması (REDD+)

Gelişmekte Olan Ülkelerde Ormansızlaşmadan ve Orman Tahribatından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması (REDD+) (Türkçe)

Ormansızlaşmadan ve ormanların tahrip edilmesinden kaynaklanan emisyonları azaltan faaliyetlere rehberlik etmek üzere, ormanların sürdürülebilir yönetimi ve gelişmekte olan ülkelerde orman karbon stoklarının korunması ve artırılması için, UNFCCC Taraflar Konferansı (COP) tarafından oluşturulan çerçevedir.

Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (REDD+) (English)

A framework created by the UNFCCC Conference of the Parties (COP) to guide activities in the forest sector that reduces emissions from deforestation and forest degradation, as well as the sustainable management of forests and the conservation and enhancement of forest carbon stocks in developing countries.

Minderung von Emissionen aus Entwaldung und Schädigung von Wäldern in Entwicklungsländern (-e) (Deutsch)

Ein Rahmen, der von der UNFCCC-Konferenz der Vertragsparteien (COP) ins Leben gerufen wurde, um Aktivitäten im Forstsektor zu leiten, die Emissionen aus Entwaldung und Waldschädigung sowie die nachhaltige Behandlung von Wäldern und die Bewahrung und Verbesserung der Kohlenstoffvorräte der Wälder in Entwicklungsländern reduzieren.

Açıklama:

İklim değişikliği müzakerelerinde gündeme gelen bu uluslararası çerçeve, gelişmekte olan ülkelerde ormansızlaşma ve ormanların bozulmasından kaynaklanan emisyonların azaltılması, ormanların sürdürülebilir yönetimi ve orman karbon stoklarının artırılması konularını içermektedir. Çerçeve, 2008'de yapılan UN COP14 Toplantısı'nda son halini almiştır. Çerçeve 3 aşamalı bir çalışmayı öngörür. Bunlar ; 1) Ulusal strateji, plan, politika ve tedbirlerin oluşturulması ve kapasite geliştirme aşaması , 2) Kapasite ve teknoloji geliştirme ve bunların transferi ve sonuç odaklı yayılım faaliyetlerini içeren ulusal strateji, plan, politika ve tedbirlerin uygulanması aşaması, 3) Sonuç odaklı faaliyetlerin ölçülmesi, raporlanması, doğrulanması ve finanse edilmesi aşamasıdır. REDD+ projeleri, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi tarafından onaylandığı takdirde karbon kredilerinden faydalanabilmektedir.

İlgili Kavramlar:
Gelişmekte Olan Ülkelerde Ormansızlaşmadan ve Orman Tahribatından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması (REDD+) (Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries, REDD+), Ormansızlaştırma (Deforestration), Ormanın Bozulması (Forest Degradation) Rio Konvansiyonları (Rio Conventions), BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (UN Convention on Biological Diversity (UNCBD)) BM Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UN Convention to Combat Desertification (UNCCD)) BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) (UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)), Taraflar Konferansı (The Conference of Parties (COP)) Karbon Kredisi (Carbon Credit), BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
redd.unfccc.int