Yeniden İmalat (Türkçe)

Tüketici beklentilerini yeni makinelerle aynı şekilde karşılamak için, parçaları veya bir aleti yeniden inşa etmeyi, onarmayı ve/veya geri yüklemeyi içeren, bir ürünün yeniden kazanımıdır.

Remanufacturing (English)

A form of product recovering that involves rebuilding, repairing, and/or restoring parts or an instrument to match the same consumer expectations as new machines.

Wiederaufarbeitung (-e) (Deutsch)

Eine Form der Rückgewinnung von Produkten, bei der Teile oder ein Instrument wieder aufgebaut, repariert und/oder wiederhergestellt werden, um die gleichen Verbrauchererwartungen wie neue Maschinen zu erfüllen.

Açıklama:

Yeniden imalat; daha önce satılmış, yıpranmış veya işlevsel olmayan bir ürünün geri kazanıldığı endüstriyel bir süreçtir. Bu süreç, döngüsel ekonomi kavramında önemli bir yere sahiptir. Yeniden imalat sadece çevre dostu bir süreç değil; aynı zamanda, ürünlerin israf edilmek yerine yeniden kullanıldığı, döngüsel ekonomiyi destekleyen bir süreçtir. Genellikle karmaşık, dayanıklı ve yüksek değere sahip nesneler ve parçalar yeniden imalata konu olmaktadır. Yeniden imalat; yüksek performans standartlarını korumak, parçaların eskimesini önlemek, çevre dostu olmak, karbon emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmak, enerji tasarrufu ve verimliliğini sağlamak, değerli ham maddeleri korumak, sürdürülebilirliği desteklemek ve ürünün yaşam süresini uzatmak bakımından önemli bir süreçtir.

İlgili Kavramlar:
Yeniden İmalat (Remanufacturing), Döngüsellik (Circularity), Sürdürülebilirlik (Sustainability), Yeniden Amaçlandırma (Repurposing) Yeniden Kullanım Ölçütleri (Reuse Metrics) Sürdürülebilir İmalat (Sustainable Manufacturing), Sürdürülebilir Tasarım (Sustainable Design) Geri Dönüşüm (Recycling), İleri İmalat (Advanced Manufacturing)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
www.epa.gov/sustainability/...