Uzaklaştırma Birimi (Atık Birimi)

Uzaklaştırma Birimi (Atık Birimi) (Türkçe)

1 ton karbondioksit eşdeğerine eşit bir Kyoto Protokolü birimidir.

Removal Unit (RMU) (English)

A Kyoto Protocol unit equal to 1 metric tonne of carbon dioxide equivalent.

Abbaueinheit (-e) (RMU) (Deutsch)

Eine Einheit des Kyoto-Protokolls, die 1 Tonne Kohlendioxidäquivalent entspricht.

Açıklama:

Kyoto Protokolü Ek-1 ülkelerinde uzaklaştırma veya karbon yutma faaliyeti tarafından emilen bir ton sera gazı salınımı için bir ödeneği temsil eden, ticarete konu bir karbon kredisi veya 'Kyoto birimi'dir. Uzaklaştırma birimleri, Madde 3, paragraf 3 ve 4 kapsamındaki AKAKDO (LULUCF) faaliyetlerinden sağlanan salınım uzaklaştırmaları için verilmektedir. Protokol ile getirilen düzenlemeler; diğer birimlerle birlikte uzaklaştırma biriminin de üretim ve hareketlerinin takip edilmesini,kayıt altına alınması için ulusal bir kayıt sistemi oluşturulmasını ve bu bilgilerin sekreteryaya yıllık olarak rapor edilmesini gerektirmektedir.

İlgili Kavramlar:
Uzaklaştırma(Atık) Birimi (Removal Unit (RMU)) Kyoto Birimi (Kyoto Unit) BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) (UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)), Emisyon Azaltma Birimi (Emission Reduction Unit (ERU)) BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact), Sertifikalı Emisyon Azaltma (Cerfied Emission Reduction) Tahsislendirilmiş Miktar Birimi (Assigned Amount Unit (AAU)) Arazi Kullanımı, Arazi Kullanımı Değişikliği ve Ormancılık (AKAKDO) (Land use, Land-use Change, and Forestry , LULUCF), Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılar (Nationally Determined Contributions (NDCs))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL

Kaynak:
en.wikipedia.org/wiki/Remov...