Yenilenebilir Enerji Sertifikası (Türkçe)

Hamilinin, yenilenebilir enerji kaynağından üretilen bir megavat-saat (MWh) elektriğe sahip olduğunu gösteren piyasa tabanlı bir araçtır.

Renewable Energy Certificate (REC) (English)

A market-based instrument that certifies the bearer owns one megawatt-hour (MWh) of electricity generated from a renewable energy resource.

Erneuerbares Energiezertifikat (-s) (Deutsch)

Ein marktbasiertes Instrument, das dem Inhaber bescheinigt, dass er eine Megawattstunde (MWh) Strom besitzt, der aus einer erneuerbaren Energiequelle erzeugt wird.

Açıklama:

Yenilenebilir Enerji Sertifikası; sertifika sahibinin bir MWh yenilenebilir enerjiye sahip olduğunu gösterir. Güç sağlayıcısı enerjiyi şebekeye ilettikten sonra, alınan REC Sertifikası bir enerji malı olarak açık piyasada satılabilir. Kazanılan REC sartifikaları, örneğin emisyonlarını dengelemek için karbon kredisi olarak çevreyi kirleten diğer kuruluşlara satılabilir. Bu kapsamdaki sertifikalar; Yeşil Etiketler, Ticareti Yapılabilir Yenilenebilir Sertifikalar , Yenilenebilir Elektrik Sertifikaları veya Yenilenebilir Enerji Kredileri şeklinde tanımlanabilir.

İlgili Kavramlar:
Yenilenebilir Enerji Sertifikası (Renewable Energy Certificate (REC)), Yeşil Etiket (Green label) Yeşil Enerji Sertifikası (Green Energy Certificate) Ticareti Yapılabilir Yenilenebilir Sertifikalar (Tradeble Renewable Certificate (TRC)) Yenilenebilir Elektrik Sertifikaları (Renewable Electric Certificate) Yenilenebilir Enerji Kredisi (Renewable Energy Credit)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.investopedia.com/terms/...