Artık Emisyonlar (Türkçe)

Değer ve tedarik zincirleri de dahil olmak üzere, tüm faaliyetlerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak için gösterilen tüm makul çabalardan sonra yayılan veya bir proje veya kuruluşun teknik ve ekonomik bakımdan değerlendirilebilir tüm fırsatları uygulamasından sonra kalan; tüm kapsamlarda ve tüm kaynaklardan gelen emisyonları azaltmak için yapılan karbon ayak izi değerlendirmesinin bir parçası olarak, bir iklim uzmanı tarafından belirlenen sera gazı emisyonlarıdır.

Residual Emissions (English)

GHG Emissions from all operations, including value and supply chains, that are emitted after all reasonable efforts have been made to reduce GHG Emissions or are any GHG Emissions which remain after a project or organisation has implemented all technically and economically feasible opportunities, as determined by a Climate Professional as part of a Carbon Footprint assessment, to reduce emissions in all scopes and from all sources.

Restemissionen (pl) (Deutsch)

THG-Emissionen aus allen Tätigkeiten, einschließlich Wertschöpfungs- und Lieferketten, die ausgestoßen werden, nachdem alle angemessenen Anstrengungen unternommen wurden, um THG-Emissionen zu reduzieren, oder THG-Emissionen sind, die verbleiben, nachdem ein Projekt oder eine Organisation alle technisch und wirtschaftlich machbaren Möglichkeiten umgesetzt hat, wie durch ein Klimaexperte im Rahmen einer Bewertung des CO2-Fußabdrucks ermittelt wird, um Emissionen in allen Bereichen und aus allen Quellen zu reduzieren.

Açıklama:

Yaratılan karbonu azaltma çabaları hızla sürerken, azaltılamayan sera gazı emisyonlarıyla ne şekilde başa çıkılabileceği önemli bir sorundur. Bu durum nedeniyle, şirketlere karbon ayak izlerini kapsamlı şekilde hesaplatmaları, sonuçları analiz etmeleri ve ardından bilime uygun şekilde emisyon azaltımı için gerekli önlemleri almaları tavsiye edilmektedir. Yenilenebilir enerjiye geçiş ve emisyonları azaltan projelere öncelik verilmesi, Paris Anlaşması tarafından belirlenen 1,5 derecelik hedefe uyumlu bir iklim stratejisinin uygulanması için önemlidir. Bazı sınırlı emisyonların kaçınılmaz şekilde ortaya çıkması durumunda, gönüllü karbon kredileri satın alınması ve erken aşamadaki karbon denkleştirme projelerine yatırım yapılması vb. karbon telafi programlarının uygulanması önerilmektedir. Karbon satın alma anlaşmaları bu amaçla kullanılabilecek yeni bir araçtır.

İlgili Kavramlar:
Artık Emisyonlar (Residual Emissions), Sera Gazı Emisyonları (Greenhouse Gas (GHG) Emissions) Karbon Ayakizi (Carbon Footprint), Azaltma (Mitigation), Karbon Satın Alma Anlaşmaları (Carbon Purchasing Agreements) Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), Karbon Kredisi (Carbon Credit), Karbon Dengeleme (Carbon Offsetting), Carbon Tutma (Carbon Sequestration) Karbon Yakalama (Carbon Capture) Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) (Emission Trading System, ETS)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.lexisnexis.co.uk/legal/...