Yeniden Kullan (Türkçe)

Atık olmayan ürün veya bileşenlerin tasarlandıkları amaç için tekrar kullanıldığı herhangi bir işlemdir.

Reuse (English)

Any operation by which products or components that are not waste are used again for the same purpose for which they were conceived.

Wiederverwendung (-e) (Deutsch)

Jeder Arbeitsgang, bei dem Produkte oder Komponenten, die kein Abfall sind, wieder für den gleichen Zweck verwendet werden, für den sie konzipiert wurden.

Açıklama:

Yeniden kullanım, bir öğeyi orijinal amacı için veya farklı bir işlevi yerine getirmek için kullanma eylemi veya uygulamasıdır. Yeniden kullanım, daha önce kullanılmış öğeleri alarak, ancak bunları yeniden işlemeden, zamandan, paradan, enerjiden ve kaynaklardan tasarruf etmeye yardımcı olur. Kaliteli ürünleri, sınırlı imkanlara sahip kişi ve kuruluşlara sunarken, ekonomiye katkıda bulunan işler ve faaliyetler yaratır.

İlgili Kavramlar:
Yeniden Kullan (Reuse), Kurtarma (Recovery) Geri Dönüşüm (Recycling), Yeniden Amaçlandırma (Repurposing) Yeniden İmalat (Remanufacturing), Yeniden Kullanım Ölçütleri (Reuse Metrics) Döngüsellik (Circularity), Atık Bertarafı (Waste Disposal), Atık Azaltma Politikası (Waste Reduction Policy)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
ec.europa.eu/eurostat/stati...