Karbondioksit Eşdeğeri (Türkçe)

Küresel ısınma potansiyeline dayalı olarak, çeşitli sera gazı türlerinden kaynaklanan emisyonları karşılaştırmak için kullanılan ölçüttür. Not:Bir gazın karbondioksit eşdeğeri, gazın metrik tonunun ilgili küresel ısınma potasiyeli ile çarpılmasıyla belirlenir.

Carbon Dioxide Equivalent (English)

Measure used to compare the emissions from various types of greenhouse gas (GHG) based on their global warming potential (GWP) . Note: The carbon dioxide equivalent for a gas is determined by multiplying the metric tons of the gas by the associated GWP.

Kohlendioxid-Äquivalent (-s) (Deutsch)

Maßeinheit, die verwendet wird, um Emissionen von verschiedenen Arten von Treibhausgasen (THG) anhand ihres globalen Erwärmungspotenzials (Global Warming Potential, GWP) zu vergleichen. Anmerkung: Das CO2-Äquivalent für ein Gas wird bestimmt, indem das Gas in Tonnen mit dem entsprechenden GWP multipliziert wird.

Açıklama:

Karbondioksit eşdeğerleri genellikle milyon metrik ton karbondioksit eşdeğeri olarak ifade edilir ve Mt CO olarak kısaltılır. Bir gazın karbondioksit eşdeğeri, gazın tonunun ilişkili küresel ısınma potansiyeli ile çarpılmasıyla elde edilir. Küresel ısınma potansiyeli değerleri belirlenirken Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli'nin yayımladığı Değerlendirme Raporu referans alınır. Küresel ısınma potansiyeli; atmosferdeki herhangi bir sera gazı tarafından emilen ısının aynı kütledeki karbondioksit tarafından emilen ısının katı cinsinden yazılması ile tanımlanabilir.

İlgili Kavramlar:
Karbondioksit Eşdeğeri (Carbon Dioxide Equivalent), Sera Gazları (Greenhouse Gases (GHG)), Küresel Isınma Potansiyeli (Global Warming Potential (GWP)) ABD Çevre Koruma Ajansı (U.S.Environmental Protection Agency (EPA)) Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
www.globalreporting.org/med...