Kapsam 1 Doğrudan Sera Gazı Emisyonları (Türkçe)

Bir kuruluş tarafından sahip olunan veya kontrol edilen kaynaklardan ortaya çıkan sera gazı emisyonlarıdır. Not 1: Bir sera gazı kaynağı, sera gazını atmosfere salan herhangi bir fiziksel birim veya süreçtir. Not 2: Doğrudan (Kapsam 1) sera gazı emisyonları, yakıt tüketiminden kaynaklanan CO2 emisyonlarını kapsayabilir.

Scope 1 Direct GHG Emissions (English)

GHG emissions from sources that are owned or controlled by an organization. Note 1: A GHG source is any physical unit or process that releases GHG into the atmosphere, Note 2: Direct (Scope 1) GHG emissions can include the CO2 emissions from fuel consumption.

Scope 1 Direkte THG-Emissionen (pl) (Deutsch)

THG-Emissionen von Quellen, die im Besitz einer Organisation sind oder von einer Organisation kontrolliert werden. Anmerkung 1: Eine THG-Quelle ist eine physische Einheit oder ein Prozess, bei dem THG in die Atmosphäre abgegeben wird. Anmerkung 2: Direkte THG-Emissionen (Scope 1) können die durch Brennstoffverbrauch erzeugten CO2-Emissionen mit einschließen

Açıklama:

Sahip olunan veya kontrol edilen kaynaklardan gelen doğrudan emisyonlardır. Bunlar, fosil yakıtlardan üretilen, dışarıya iletilen ya da dağıtılan elektrik, ısı ve buhardan salınan emisyonları kapsamaktadır.

İlgili Kavramlar:
Kapsam 1 Doğrudan Sera Gazı Emisyonları (Scope 1 Direct GHG Emissions), Kapsam 2 Dolaylı Sera Gazı Emisyonları ((Scope 2 Energy Indirect GHG Emissions), Kapsam 3 Diğer Dolaylı Sera Gazı Emisyonları (Scope 3 Other Indirect GHG Emissions), Değer Zinciri Emisyonları (Value Chain Emissions) Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) (Emission Trading System, ETS)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.globalreporting.org/med...