Kapsam 3 Diğer Dolaylı Sera Gazı Emisyonları

Kapsam 3 Diğer Dolaylı Sera Gazı Emisyonları (Türkçe)

Dolaylı sera gazı emisyonları (Kapsam 2) dışında, enerjiye dayalı hem yukarı, hem de aşağı yöndeki emisyonlar dahil olmak üzere, kuruluş dışı kaynaklı ortaya çıkan sera gazı emisyonlarıdır.

Scope 3 Other Indirect GHG Emissions (English)

Indirect GHG emissions not included in energy indirect (Scope 2) GHG emissions that occur outside of the organization, including both upstream and downstream emissions.

Scope 3 Sonstige indirekte THG-Emissionen (pl) (Deutsch)

Indirekte THG-Emissionen, die nicht Teil der indirekten energiebedingten THG-Emissionen (Scope 2) sind und außerhalb der Organisation auftreten, unter anderem Upstream- und Downstream-Emissionen.

Açıklama:

Kuruluşların faaliyetlerinden (Kapsam 2’de belirtilenler hariç), dolaylı olarak kaynaklanan emisyonları içerir. Bunlar “yukarı” ve “aşağı” yönlü süreçlerdeki, tüm işlem emisyonlarını kapsar. Yukarı yönde işlem emisyonlarına, bir kuruluşun kendi imalat sürecinde ihtiyacı olan malların üretiminden kaynaklanan emisyonlar örnek gösterilebilir. Aşağı yönlü işlem emisyonları, bir kuruluşun ürettiği malların sebep olduğu emisyonlar olarak tanımlanabilir.

İlgili Kavramlar:
Kapsam 3 Diğer Dolaylı Sera Gazı Emisyonları (Scope 3 Other Indirect GHG Emissions), Kapsam 2 Dolaylı Sera Gazı Emisyonları ((Scope 2 Energy Indirect GHG Emissions), Değer Zinciri Emisyonları (Value Chain Emissions) Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) (Emission Trading System, ETS)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK YÖNETSEL

Kaynak:
www.globalreporting.org/med...