Özel İklim Değişikliği Fonu (Türkçe)

Özel İklim Değişikliği Fonu; uyumla ilgili projeleri, teknoloji transferi ve kapasite geliştirmeyi, enerji, ulaşım, sanayi, tarım, ormancılık ve atık yönetimini ve ekonomik çeşitlendirmeyi finanse etmek için BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında kurulmuştur.

Special Climate Change Fund (SCCF) (English)

The SCCF was established under the UNFCCC, to finance projects relating to adaptation; technology transfer and capacity building; energy, transport, industry, agriculture, forestry and waste management; and economic diversification.

Sonderfonds Klimawandel (-r) (SCCF) (Deutsch)

Der SCCF wurde im Rahmen des UNFCCC gegründet, um Anpassungsprojekte zu finanzieren; Technologietransfer und Kapazitätserweiterung; Energie, Verkehr, Industrie, Agrar- und Forstwirtschaft und Abfallmanagement; und wirtschaftliche Vielfältigkeit.

Açıklama:

Özel İklim Değişikliği Fonu, Dünyanın ilk çok taraflı iklim uyumlandırma finansman araçlarından birisidir. İklim değişikliğine karşı kırılgan ülkelerin olumsuz etkilerle başa çıkabilmesine yardımcı olmayı amaçlayan fon, 2001 yılında hayata geçmiştir. Fon , Küresel Çevre Tesisi tarafından yönetilmekte ve En Az Gelişmiş Ülkeler Fonu ile paralel çalışmaktadır. Fon tarafından sağlanan finansman, iklim değişikliğine karşı kırılgan özellikteki tüm gelişmekte olan ülkelere açıktır. Fonun ana hedefi; ülkelerin iklim değişikliği karşısında alınması gereken önlemleri almalarını ve mevcut engelleri aşmalarına yardımcı olmak, iklime dayanıklı ekonomilerin ve toplulukların oluşturulmasını kolaylaştırmaktır. Fonun yöneldiği faaliyetler; iklime dayanıklı teknolojilere ve altyapıya erişim, iklim risklerini öngörmek ve yönetmek için kurumsal kapasite gelişimi, uyumlandırma çözümleri için küçük ve orta ölçekli işletmeler ve girişimciler dahil özel sektörün katılımını artırmak, uyum çözümleri için kamu kaynaklarından finansmana ve piyasalara erişimi desteklemektir.

İlgili Kavramlar:
Özel İklim Değişikliği Fonu (Special Climate Change Fund (SCCF)), Küresel Çevre Kuruluşu Fonu (GEF) (Global Environment Facility (GEF) Funds), En Az Gelişmiş Ülkeler Fonu (Least Developed Countries Fund (LDCF)) Küresel Isınma (Global Warming), Finansal Sistemi Yeşillendirme Ağı (Network for Greening the Financial System), Yeşil İklim Fonu (Green Climate Fund (GCF)), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (International Fund for Agricultural Development (IFAD)) Yeşil Finansman (Green Finance) Sosyal İklim Fonu (Social Climate Fund)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
unfccc.int/topics/climate-f...