Türlerin Korunması (Türkçe)

Hayvan ve bitki türlerinin çeşitliliğinin korunmasını ve biyolojik çeşitlilik kaybının durdurulmasını ifade eder.

Species Protection  (English)

Conserving the variety of animal and plant species and stopping the loss of biological diversity.

Artenschutz (-r) (Deutsch)

Die Vielfalt an Pflanzen und Tieren zu bewahren und den Artenschwund zu stoppen.

Açıklama:

Özellikle son 20 yılda olumsuz etkileri çok belirginleşen iklim değişimi ve çevre kirliliği insanların yanında, sayıları milyonlarla ifade edilen bitki ve hayvan türlerini de etkilemeye başlamıştır. Gittikçe artan sayıda bitki ve hayvan türü yok olmakta veya yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmaktadır. İklim ve çevrenin yanında, insan oğlunun çarpık şehirleşmesi, aşırı tüketimi, bitki ve hayvanların doğal yaşam alanlarını kendi çıkarına kullanması ve yok etmesi bu durumun başlıca sebepleridir. Doğal yaşamın dengesini bozan bu durumun önlenebilmesi için, uluslararası ve ulusal düzenlemeler uyulması zorunlu hukuki zeminlere oturtulmaktadır.

İlgili Kavramlar:
Türlerin Korunması (Species Protection), Sürdürülebilirlik (Sustainability), Çevreye Duyarlı Teknolojiler (Environmentally Sound Technologies), Yeşil Teknoloji (Green Technology) Çevresel Teknoloji (Environmental Technology) Temiz Teknoloji (Clean Technology) Biyoçeşitlilik (Biodiversity), Biyoçeşitlilik Analizi (Biodiversity Analysis) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) (Environmental Impact Assessment (EIA)), Ekosistem (Ecosytem), Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)) Yabani Hayvanların Göçmen Türlerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS))

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL YÖNETSEL

Kaynak:
www.bmuv.de/themen/natursch...