Yayılma Etkisi (Türkçe)

Gelişmiş ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltmak için aldığı önlemlerin gelişmekte olan ülkelerdeki yansımalarıdır.

Spill Over Effects (English)

Reverberations in developing countries caused by actions taken by developed countries to cut greenhouse-gas emissions.

Spillover-Effekte (pl) (Deutsch)

Reflexionen in Entwicklungsländern verursacht durch Maßnahmen der Industrieländer zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen.

Açıklama:

Gelişmiş ülkelerdeki salınım azaltımı gelişme yolundaki ülkeleri farklı şekillerde etkileyebilmektedir. Örneğin; bu önlemler, küresel ekonomik yapıda uluslararası petrol fiyatlarını düşürebilmekte, bu durum gelişmekte olan ülkelerde petrol tüketimi dolayısıyla salınımların artmasına neden olabilmektedir. Mevcut tahminler, Kyoto Protokolü hükümlerinin tam anlamıyla uygulanması halinde, sanayileşmiş ülkelerde gerçekleşecek %5 - %20 oranındaki salınım azaltımının gelişmekte olan ülkelere kayabileceğini öngörmektedir.

İlgili Kavramlar:
Yayılma Etkisi (Spill Over Effect), Geri Tepme Etkisi (Rebound Effect) Geri Alma Etkisi (Take Back Effect) Sera Gazı Emisyonları (Greenhouse Gas (GHG) Emissions) Emisyon Azaltma (Emissions Abatement) Emisyon Ticareti Sistemi (ETS) (Emission Trading System, ETS)

Bağlantılı Kavram Grubu / Grupları:

ÇEVRESEL EKONOMİK

Kaynak:
recturkey.files.wordpress.c...